PADI Enriched Air Diver

Waarom zou je dit brevet moeten overwegen?

De PADI Enriched Air Diver specialty is ontworpen om sportduikers te kwalificeren voor sportduiken met verrijkte lucht (“nitrox”) binnen de nultijd, met een duikcomputer die geschikt is voor verrijkte lucht (EANx). Het programma is gericht op computerondersteund duiken met verrijkte lucht van 22 tot 40 procent zuurstof om de nultijden en de blootstelling aan zuurstof in de gaten te houden.

Het duiken met Enriched Air (Nitrox) heeft vele voordelen, maar ook een paar nadelen. Deze komen tijdens de cursus allemaal aan bod. De beste manier om de procedures voor duiken met verrijkte lucht nitrox te leren en toe te passen
is door het te doen. De cursusfilosofie is daarom dat je leert hoe duiken met verrijkte lucht wordt gepland en georganiseerd door het in de praktijk uit te voeren. Het analyseren van je lucht en het berekenen van de Maximale diepte behoren hiertoe.

Naast het e-learning stuk wat je op je eigen tempo studeert is er een praktijkavond waarin je leert hoe een analyzer te gebruiken, je computer correct in te stellen en een Nitrox logboek juist in te vullen. Daarnaast is er natuurlijk ook nog mogelijkheid om vragen te stellen over de theorie aan je instructeur.

Het is essentieel dat je de theorie heb doorgenomen voordat je deelneemt aan de praktijkles !!

Hoe word ik PADI Enriched Air Diver?

Om mee te mogen doen aan de specialty moet de cursist:

  • Gebrevetteerd zijn als PADI (junior) Open Water Diver of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere trainingsorganisatie.
  • 12 jaar of ouder zijn.

Wat zijn de kosten?

Cursusprijs €140 voor niet-leden, €127 voor Cowa-leden.

Deze prijs is inclusief:

  • PADI EANx e-learning en on-line examen
  • PADI Verrijkte lucht brevet (wereldwijd geldig)
  • 1 praktijkles (analyse en instellen computer)
  • Instructie door een ervaren en gecertificeerd PADI nitrox instructor

Laatste stap

Ben je er klaar voor om een PADI Enriched Air Diver te worden!

  • Neem HIER contact op om je te aan te melden voor de PADI Enriched Air Diver Specialty.