Vergunningen Put Van Ekeren 2023

Wie een vergunning wil aanvragen/verlengen gelieve dat te laten weten via E-MAIL naar stevendebaer@hotmail.com met vermelding van:

– voornaam + achternaam

– geboortedatum

datum betaling

– betaald bedrag

De prijs bedraagt 10€ voor 12 maanden of 25€ voor 36 maanden, te betalen via overschrijving op COWA-rekening BE41 7370 0705 8310

Meer info op de website van AVOS:

https://www.avos.be/site/index.php