Planning Steengroeve duiken

Inschrijven enkel bij Matthias. Detailplanning volgt later op Facebook en via de website.