Covid-19


Update 02/11/2021

Gezondheidsverklaring: om deel te mogen nemen aan de zwembadlessen en de buitenwaterduiken zal u een gezondheidsverklaring Covid-19 moeten invullen dit bijkomend aan de gebruikelijke medische fiche.  Indien u ziek bent of denkt besmet te zijn dan vragen we u om uw reservatie voor de lessen of duiken te annuleren tot u weer fit verklaard bent om te duiken door uw arts.
♦ Richtlijnen voor de zwembadlessen. 
1. Op voorhand reserveren is zoals altijd noodzakelijk via info@cowadiving.be
2. Wij vragen dat iedereen de richtlijnen van het zwembad opvolgt: Wezenberg: Maatregelen-Zwembaden-StadAntwerpen Den Bessem: Maatregelen-DenBessem
3. De Padi Covid-19 richtlijnen zoals vermeld op deze pagina zijn steeds op te volgen.
4. Iedereen houdt zijn mondmasker permanent op tot we in de natte zone zijn. Bij het binnenkomen vragen we dat iedereen zijn handen ontsmet.  Er zal voldoende afstand voorzien worden tussen de groepen en we vragen dat iedereen daar aandachtig voor is. Waar toegestaan gebruiken we individuele kleedkamers.
5. Al het materiaal wordt steeds grondig ontsmet voor het gebruik maar we raden iedereen sterk aan om een eigen duikmasker en snorkel te voorzien.
6. In het zwembad zal het materiaal verdeeld worden door Cowa-staf leden zodat het materiaal door zo weinig mogelijk mensen gemanipuleerd wordt en de studenten in hun eigen lesgroep kunnen blijven.  Ook hier voorzien we de nodige afstand tussen de groepen.
7. De beste bescherming is het duikmasker op te houden en steeds uit de automaat te ademen ook aan de oppervlakte ! Als dit niet mogelijk is dan moet er in het water ook afstand gehouden worden. De uitvoering van een aantal oefeningen is aangepast om de kans op besmetting te minimaliseren.
8. Na het duiken vragen we om zo snel mogelijk terug het mondmasker op te zetten en de hand terug te ontsmetten.
9. Volg op elk moment de instructies van de Cowa stafleden op.  Cowa behoudt zich het recht voor om iemand de toegang te weigeren en/of de lessen te schorsen als de richtlijnen niet opgevolgd worden.
      Advies van DAN Europe over duiken na Covid-19 vaccinatie        

       

♦ Het clubhuis is momenteel gesloten

1. We vragen iedereen zijn medewerking om het veilig te houden: Veilig-op-café

2. Vanaf 01/11/2021 is een Covid Safe ticket vereist om het clubhuis te betreden: Covid Safe Ticket Vlaanderen

Aanpassing richtlijnen ERC ivm. CPR Covid-19

Richtlijnen buitenwaterduiken voor cursisten:

1. Zoals steeds zijn het aantal plaatsen beperkt in functie van het beschikbare materiaal en lesgevers.  Reservatie is verplicht en is enkel geldig na bevestiging.  Deze kan aangevraagd worden via info@cowadiving.be

2. De Covid-19 richtlijnen van Padi zoals hier vermeld op deze pagina zijn steeds op te volgen.

3. In België dienen alle duikers, los van hun duikorganisatie, de richtlijnen te volgen worden zoals deze uitgewerkt werden door BEFOS ism. de overheid.  Deze richtlijnen zijn te consulteren op de website van NELOS via deze link NELOS-Covid

4. De specifieke richtlijnen die op de duikplaats gelden, dienen tevens strikt nageleefd te worden.  Voor  de Put Van Ekeren kan je deze nalezen via deze link: AVOS-Covid . Voor de duiken in de Oosterschelde kan je het protocol hier nalezen: NOB-Corona

5. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot het opschorten van de buitenwaterduiken.

VEEL EN VOORAL VEILIG DUIKPLEZIER