LIDMAATSCHAP COWA DIVING 2018

Wens je lid te worden of te blijven van Cowa Diving dan ontvangen we graag op uiterlijk 30 januari 2018 het lidgeld op de bankrekening van Cowa Diving vzw nummer BE41 7370 0705 8310 met vermelding van ‘lidgeld 2018 + naam’.

LIDGELD:
1e duikend lid: 90 euro
2e duikend lid met dezelfde domicilie: 70 euro
Met een maximum van 200 euro per gezin

Als Cowa lid ontvang je een Cowa geschenkje!
Meer info:
http://www.cowadiving.be/wie-zijn-wij/lid-worden/